• "Geluk ervaren is jezelf kunnen zijn met soms een beetje hulp van een ander"

 • "Geluk ervaren is jezelf kunnen zijn met soms een beetje hulp van een ander"

 • "Geluk ervaren is jezelf kunnen zijn met soms een beetje hulp van een ander"

Onze diensten

De Nieuwe Zorg

verleent diensten aan mensen met een beperking, dat wil zeggen, mensen met een verstandelijke beperking en/of mensen met een lichamelijke beperking. Ook mensen met een psychische problematiek of stoornis kunnen terecht bij De Nieuwe Zorg voor informatie, advies of daadwerkelijke ondersteuning, voor o.a. Autisme - ADHD - PDD NOS.

Jeugd en jong volwassenen.

Welke zorg en diensten kunnen wij u bieden of verzorgen?

Deze diensten variëren per persoon en wordt als zodanig beschreven in een zorg overeenkomst, iedereen is bijzonder en er wordt voor iedereen apart bekeken wat zijn/haar specifieke wensen/vragen zijn en daar zal aan gewerkt worden om aan die vragen te voldoen. ZorgovereenkomstPGB.pdf

Wachtlijsten

Wij hanteren geen wachtlijsten en kunnen op korte termijn met u in gesprek gaan.

Dat kan o.a. zijn: 

 • Huishoudelijke ondersteuning
 • Psychische hulpverlening
 • Ondersteuning bij zelfzorg tekorten
 • Wegwijs maken in deze gecompliceerde samenleving
 • Onderhouden en ondersteunen bij contacten met o.a. Hulpverlenende instanties/instellingen
 • Reguleren van sociale en maatschappelijke contacten met bijv familie
 • Leggen van contacten met locale, provinciale en landelijke overheden
 • Maken van en begeleiding naar afspraken van b.v. artsen, gemeentelijke instellingen, scholing/werk 
 • Administratie van inkomende en uitgaande post
 • Ondersteuning aanhuis

Wij werken samen met u om uw toekomst te plannen.

Samen met je persoonlijke begeleider maak je een ondersteuningsplan waarin beschreven staat waar je hulp bij nodig hebt en welke doelen er geprobeerd worden om te halen.

Het ondersteuningsplan of zorgplan wordt zorgvuldig opgemaakt en er wordt gekeken of de beoogde doelen haalbaar en realistisch zijn.

Het kan zijn dat in de loop van de tijd doelen bijgesteld moeten worden omdat de situatie van u veranderd of de doelstelling voor u niet haalbaar blijkt te zijn of dat er juist meer mogelijkheden zichtbaar worden.

Door het intensief monitoren van de voortgang zullen we continu bezig zijn om het beste resultaat te behalen en om u de best mogelijke zorg en begeleiding te bieden. In een zorgplan staan de afspraken die u maakt met uw hulpverlener. Het zorgplan wordt ook wel leefplan of ondersteuningsplan genoemd.

Wat staat er in het zorgplan?

Een zorgplan beschrijft precies welke zorg en ondersteuning u krijgt. Dat geeft u meer invloed op de zorg. Hulpverleners gebruiken het zorgplan ook om informatie over te dragen aan elkaar. In het zorgplan staan:

 • uw wensen en behoeften
 • uw mogelijkheden en beperkingen
 • doelen van de zorg voor de komende periode
 • afspraken over zorg en welzijn, zoals begeleiding, verzorging, verpleging, dagbesteding.

Een zorgplan moet kort, overzichtelijk en praktisch zijn. En de gevraagde zorg moet realistisch zijn.

Van wie krijgt u de zorg of liever gezegt van wie kunt u de zorg krijgen.