• "Geluk ervaren is jezelf kunnen zijn met soms een beetje hulp van een ander"

  • "Geluk ervaren is jezelf kunnen zijn met soms een beetje hulp van een ander"

  • "Geluk ervaren is jezelf kunnen zijn met soms een beetje hulp van een ander"

verslaving

Hulpverlening bij verslaving

Voor advies en hulp bij een verslaving kunt u terecht bij de huisarts. U krijgt hier direct hulp of een verwijzing naar de gespecialiseerde verslavingzorg.

Ook het maatschappelijk werk kan hulp bieden. Hiervoor heeft u geen verwijzing nodig. 

Gespecialiseerde verslavingszorg

Verslavingszorg is vaak ambulant: u gaat op afspraak naar de zorginstelling of de hulpverlener komt bij u thuis. Er kan een wachttijd zijn voor de behandeling.

Soms is een tijdelijke opname in een verslavingskliniek beter. Zo'n opname duurt meestal enkele weken. U krijgt intensieve begeleiding bij het ‘afkicken’ en eventueel ook medicijnen.

Onder welke regelingen valt de verslavingszorg?

Voor jongeren tot 18 jaar valt de verslavingszorg onder de Jeugdwet. Zie voor meer informatie: Toegang tot jeugdhulp

Voor volwassenen valt verslavingszorg onder de zorgverzekeringswet. Het is mogelijk dat uw zorgverzekeraar alleen zorg vergoedt van bepaalde verslavingszorginstellingen. U kunt dit nalezen in uw polis of navragen bij uw zorgverzekeraar.

Meer informatie over hulp bij verslaving

Voor meer informatie over verslaving en hulp kunt u terecht bij:

Adressen

Zorgkaart Nederland biedt adressen van instellingen voor verslavingszorg. 

Zie ook

Bron:  https://www.regelhulp.nl