• "Geluk ervaren is jezelf kunnen zijn met soms een beetje hulp van een ander"

  • "Geluk ervaren is jezelf kunnen zijn met soms een beetje hulp van een ander"

  • "Geluk ervaren is jezelf kunnen zijn met soms een beetje hulp van een ander"

zorgovereenkomst en nu

Wat gebeurt er verder met de zorgovereenkomst?

In de zorgovereenkomst legt u alle afspraken met uw zorgverlener vast. Hiermee voorkomt u meningsverschillen. U laat ook zien hoe u uw PGB besteedt. Uw gemeente of zorgkantoor beoordeelt of de zorgovereenkomst klopt met uw indicatie voor zorg.

Beoordeling van zorgovereenkomst

Wij controleren eerst of u de zorgovereenkomst volledig en goed heeft ingevuld. Mist er nog iets? Dan vragen wij u om de overeenkomst te corrigeren en opnieuw naar ons te sturen. Daarna beoordeelt uw gemeente of zorgkantoor of de zorg in de overeenkomst past bij uw indicatie. Wanneer uw gemeente of zorgkantoor uw zorgovereenkomst afkeurt, zullen zij zelf contact met u opnemen.

Bevestiging

Wij sturen u een bevestiging als uw zorgovereenkomst goed en volledig is ingevuld. Ook sturen wij u een brief als uw gemeente of zorgkantoor aan ons heeft laten weten dat uw zorgovereenkomst akkoord is. Heeft u meerdere overeenkomsten? Dan krijgt u voor iedere overeenkomst een aparte bevestiging.

Declareren

Als uw zorgovereenkomst akkoord is, ziet u dit terug in Mijn PGB. U kunt dan declaraties indienen.